ĐỢT 34 NGÀY 22/01/2014 - Thăm và tặng quà Tết cho các hộ Dân Tộc Tày và Nùng....cho học sinh khó khăn Hiếu Học cấp II - III Đăng Hà Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước

ĐỢT 34 NGÀY 22/01/2014