HÌNH ẢNH MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018 TẠI HỘI NGƯỜI KHIẾM THỊ VÀ CHẤT ĐỘC DA CAM HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG

8h00 nhóm bắt đầu chuyển hàng hóa xuống xe và chuẩn bị các phần quà

Ca sĩ Hồng Gấm và Hoàng Oanh phải Make up tại chỗ để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ

Những phần quà đã được chuẩn bị xong

Nhóm chụp ảnh sau khi đã chuẩn bị quà xong

MC Thu Hằng sinh viên năm IV trường Đại học Sài gòn

9h00 Bắt đầu chương trình văn nghệ

Cô Liên và Chú Chấn là Ân nhân đặc biệt của nhóm lòng nhân ái

Đại diieĩ