CHƯƠNG TRÌNH MỪNG TẾT TRUNG THU 2020 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH PHÚ, THUỘC XÃ BÌNH PHÚ, HUYỆN CHÂU PHÚ, TỈNH AN GIANG. NGÀY 29/09/2020