CHƯƠNG TRÌNH 3: GIAO LƯU VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021. GIÁO XỨ ĐỨC HUY - UBND XÃ GIA TÂN 1 - NHÓM LÒNG NHÂN ÁI VÀ NHÓM NHẠC CHÚA SAI TÔI ĐI. TẠI HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI. TỐI NGÀY 30.01.2021