CHƯƠNG TRÌNH 1: THĂM VÀ TRAO 150 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON KHÓ KHĂN TẠI UBND XÃ DUR KMĂN VÀ TRAO 250 PHẦN QUÀ CHO GIÁO ĐIỂM BUÔN TRẤP THUỘCHUYỆN KRONG ANA SÁNG NGÀY 29.01.2021

Do dịch bệnh Covid nhóm đại diện một số thành viên đi phát quà

 ghé chụp ảnh trước khi đến UBND Xã Dur Kmăn

9h00 nhóm đến Xã và được phòng chống Covid rất cẩn thận

 

Đại diện nhóm LNA phát biểu

Đại diện Bí thư huyện đoàn Huyện Krong Ana (bên phải)

Nhóm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo UBND Xã, đại diện Bí Thư Huyện Đoàn

Huyện Krong Anavà Anh Chị Đòan viên của Huyện và Xã

Nhóm cùng Anh Chị Huyện Đoàn chụp ảnh trước VIÊN ĐÁ CHÍNH TỔNG BÍ THƯ

NGUYỄN PHÚ TRỌNGTRAO TẶNG CHO UBND XÃ DUR KMĂN

Đây là kỉ niệm thật ấn tượng cho các  thành viên trong nhóm

Do tình hình dịch bệnh COVID và giãn cách xã hội nên số phần quà

còn lại do giáo điểm Buôn Trấp gửi tặng cho bà con sau.