CHƯƠNG TRÌNH 2: TRAO 100 SUẤT HỌC BỔNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS & THPT LƯƠNG THẾ VINH TẠI THÔN 5, XÃ BOMBO, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC, SÁNG NGÀY 30.01.2021