ĐƠT 3. NGÀY 22.09.2021 Tại khu Vĩnh Lộc A và B Huyện Bình Chánh