COVID 19 ĐỢT 1 ngày 09.09.2021Khu kênh nước đen. Bình Hưng Hòa A và B