Chuyến Công Tác Từ Thiện Ở THIÊN BÌNH Long Thành ( Đợt 2 )
Đợt 2: Ngày 28/12/2008


Thăm và tặng quà cho 178 người mồ côi và khuyết tật tại Cô Nhi Viện Thiên Bình thuộc
huyện Long Thành,Tỉnh Đồng Nai.
(trong đó có 138 trẻ em mồ côi và 40 người già neo đơn).


Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Các bạn nhấn vào đây để xem hình