Phát Quà Cho Các Trẻ Em Nghèo Ở THỦ ĐỨC ( Đợt 3 )
Đợt 3: Ngày 03/01/2009


Thăm và tặng quà cho 70 trẻ em nghèo và mồ côi tại Mái Ấm Tình Thương Thiên Phương thuộc P. Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM


Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Các bạn có thể nhấn vào đây để xem tiếp hình