Thăm và tặng Quà Tại Trường Nuôi Dạy Trẻ Mồ Côi Biên Hòa ( Đợt 5 )
Đợt 5: Ngày 21/01/2009


Thăm và tặng quà cho 130 em tại Trường Nuôi Dạy trẻ em Mồ Côi – Khuyết Tật Bé Thơ tại xã Hố Nai, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Các bạn có thể nhấn vào đây để xem tiếp hình