Thăm và Phát Quà Cho Các Trẻ Em Mồ Côi Ở Thiện Duyên và 1 Gia Đình Mù Củ Chi (Đợt 6)
Đợt 6: Ngày 04/04/2009


Thăm và tặng quà cho 120 em tại Cơ Sở Bảo Dưỡng và Hướng Nghiệp Trẻ Cô Nhi Khuyết Tật THIỆN DUYÊN tại số: 73 Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, TPHCM.
Thăm và tặng quà cho một gia đình khiếm thị nghèo nhưng họ nuôi khoảng gần 20 người và dạy nghề miễn phí tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.


Click here to view full size


Bạn đang nghĩ gì về tương lai.

Bạn đang nghĩ gì v

Click here to view full size

Dù thân Xác của Em bị tật nguyền, song em vẫn tươi cười.

Click here to view full size

Một giấc ngủ Bình Yên của Bé.

Click here to view full size

Ánh mắt lạc quan và yêu đời của Bé.Click here to view full size


Click here to view full size Một người chị đang nghĩ gì về tương lai số phận của mình.

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Các bạn có thể nhấn vào đây để xem tiếp hình