Thăm và tặng quà cho 40 học sinh nghèo tại huyện Long Thành ( Đợt 7 )
Đợt 7: Ngày 12/04/2009


Thăm và tặng quà cho 40 học sinh nghèo tại huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai (gần nhà máy bột ngọt VEĐAN).

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Các bạn có thể nhấn vào đây để xem tiếp hình