Tặng quà cho 70 trẻ em nghèo, khuyết tật tại Mái Ấm Thiên Phúc - Củ Chi (Đợt 12)
Thăm và tặng quà cho 70 trẻ em Mồ Côi, khuyết tật tại Mái Ấm Thiên Phúc thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (Đợt 12)


Ngày 01/10/2009


Click here to view full size

Lúc 16h30 tại cầu vượt An Sương

Click here to view full size

Trên đường hướng về Củ Chi
Click here to view full size

Bắt đầu đi vào cổng của Mái Ấm

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size