Thăm và tặng quà cho 140 trẻ em tại trường Khuyết tật tình thương Kiên Giang (Đợt 13)
Thăm và tặng quà cho 140 trẻ em khuyết tật tại trường Khuyết Tật Kiên Giang ( Đợt 13 )


Ngày 03/10/2009

( Nhằm ngày 15/08 2009 : Đêm rằm Trung Thu)


Click here to view full size

[IMG]Click here to view full size[/IMG]

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Click here to view full size

Các Bạn có thể nhấn tiếp vào đây để xem hình chi tiết hơn